E-CIGARETA

E-Cigareta
27.06.2012 | Vaping Party Boat 2012

aneb Elektronické cigarety slaví 5 let v České...

Archiv novinek

E-cigarety od A do Z

 

Komu je elektronická cigareta určena...?

Je určena dvěma typům spotřebitelů :

 

  •   Těm, kteří chtějí přestat kouřit umožňuje postupné a "bezbolestné" snižování dávek nikotinu, při možnosti zachování všech zažitých rituálků, s kouřením spojených. Nikotinové náplně, dodávané k elektronickým cigaretám, se vyrábějí ve čtyřech druzích intenzity - silné, středně silné, lehké a zcela beznikonitové. Lze tedy s odvykací kúrou začít na silném obsahu nikotinu, postupně dávky snižovat a posléze přejít na zcela beznikotinové kouření. Oproti nikotinovým náplastem působí inhalace elektronické cigarety okamžitě a při naprosto totožných pocitech jako při kouření běžné cigarety. 
     
  •  Těm, kteří přestat kouřit nechtějí, ale chtějí kouřit alespoň zdravěji umožňuje v plné míře nadále holdovat své libůstce, ovšem bez vdechování škodlivých, rakovinotvorných látech, v běžné cigaretě obsažených. Umožňuje kouřit i v nekuřáckých prostorách, aniž by okolí bylo obtěžováno kouřem či zápachem cigarety. Umožňuje kouřit např. v nekuřácké restauraci u kávy, na nekuřáckém pracovišti, ba dokonce "šluka" si můžete dát i v kině u příliš dlouhého filmu .... Elektronická cigareta představuje nejzdravější možné kouření, nepotřebujete oheň k zapálení tabáku, zbavíte se dehtu a oxidu uhelnatého, užijete si stejného smyslového potěšení, na jaké jste zvyklí, bez rizik spojených s kouřením tabáku, bez obtěžování okolí kouřem. Toto vše každý kuřák jistě ocení, zvláště v souvislosti s přibývajícím tlakem Evropské unie na omezení kouření.

 

Atomizer

Kovové tělísko, které je umístěno ve střední části elektronické cigarety. Z jedné strany se k němu šroubováním připevňuje baterie elektronické cigarety, z druhé strany se na něj tlakem nasazuje náústek elektronické cigarety .
Atomizer v sobě skrývá žhavicí tělíko, které se v okamžiku potažení nažhaví ( samozřejmě předpokladem je řádně dobitá baterie ) a vytvoří z e-liquidu dým ( respektive syntetickou páru ) .
Výčnělek, který vidíte v dolní části atomizeru, MUSÍ mít kontakt s vatičkou v kapsli náústku, optimálně je do ní přímo zabořen. Toto je nezbytná podmínka dýmavosti elektronické cigarety – tato část saje z vatičky e-liquid, ze kterého je dým tvořen. Až 90 % nářků na slabší dýmavost je způsobeno tím, že NENÍ dostatečný kontakt mezi atomizerem a vatičkou v kapsli náústku, e-liquid se nedostane do atomizeru a ten pak NEMÁ z čeho tvořit dým. Příčinou většinou bývá nedostatek vatičky v kapsli, případně její stlačení mimo dosah atomizeru.

 

Baterie

Takto se, ne zcela správně, označuje ona nejdelší část elektronické cigarety. Tato část se již dále nerozebírá, ovšem samotná baterie je pouze jednou ze součástí, v ní uložených.
Mimo baterie se v této části totiž ještě skrývá světelná dioda ve špičce cigarety ( ta má funkce signalizační a také simuluje žhavení oharku při potažení ), pod ní je samotná baterie, pod baterií je dále uložena řídící jednotka elektronické cigarety a konečně také spínací membrána ( sepne obvod při potažení ).

Všechny elektronické cigarety používají baterie typu Li-Ion, v kapacitách 180 – 420 mAh a se životností cca 300 – 600 dobíjecích cyklů ( poté je nutno baterii vyměnit ).

Pro optimální využítí jejich životnosti je dobré dodržet dvě zásady :
 

  • poprvé baterii nabíjet alespoň 4 – 8 hodin (dle typu elektronické cigarety)
  • nevybíjet baterii, pokud možno, nikdy do konce ( začne-li blikat dioda ve špičce, dát baterii dobít ). Totální vybití baterie velmi snižuje její životnost !!!

Plně nabitá baterie by, opět dle typu, měla zvládnout 100 – 200 potažení z elektronické cigarety.

 

 

Certifikáty

Všechny výrobky, které dováží Gold Drive, s.r.o., disponují veškerými potřebnými certifikáty od výrobců, které podmiňují jejich prodej na území EU v režimu volného prodeje.
Elektronická cigareta nemá doposud status „zdravotní pomůcky„. Získání tohoto statutu by umožňovalo prodávat elektronickou cigaretu v lékárnách, případně pro ni získat příspěvek od zdravotních pojišťoven. Každá „zdravotní pomůcka „ v ČR však musí projít dlouhodobým testováním ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv, což je záležitost dlouhodobá a nákladná.
Elektronická cigareta je na trhu 2 a půl roku, nejsou tedy dosud žádné dlouhodobé studie k ní. Podrobnější vědecké krátkodobé studie a analýzy byly provedeny v Číně, Německu, Austrálii, Novém Zélandě, Rakousku a Izraeli, všechny s pozitivním hodnocením ve srovnání s klasickou cigaretou.

 

Dehet

Tak ten v elektronických cigaretách opravdu nenajdete, stejně jako v nich nenajdete dalších cca 4.000 látek a stopových prvků, obsažených v kouři z cigaret klasických. Tyto látky vznikají v klasické cigaretě spalováním tabáku, papírku, lepidla papírku apod.
Používáním elektronické cigarety a omezením spotřeby cigaret klasických máte jistotu, že Vaše plíce nedopadnou tak jako plíce kuřáka na snímku .

Ano, takto vypadá dehet usazený na plicích dlouholetého, silného kuřáka... 

 

E-cigareta

Vynález z rodu sci-fi. Reakce na protikuřácké tažení ve společnosti.
Méně škodlivá varianta ke klasickým tabákovým výrobkům.
Princip fungování elektronické cigarety je jednoduchý:
Dnes se již e-cigarety vyrábí v mnoha variantách, základní princip fungování je však stejný: jakmile e-kuřák potáhne z cigarety, začne se zahřívat žhavicí tělísko, které svým teplem z přiléhající patrony odpařuje páru obsahující nikotin.
V elektronické cigaretě nic nehoří, nevzniká tedy dehet, oxid uhelnatý a tisíce dalších škodlivých látek jako u cigarety klasické. E-kuřák tedy škodí méně sobě i svému okolí, svou potřebu získávat nikotin, zaměstnat ruce a dodržovat uklidňující rituálky však uspokojí.
Elektronická cigareta je pro vás vhodná tehdy, jestliže:
chcete částečně či zcela nahradit kouření klasických cigaret,
chcete se chovat ohleduplně ke svému nekuřáckému okolí a neobtěžovat jej zápachem a škodlivými produkty vznikajícími hořením tabáku a papírku,
chcete mít možnost kouřit i v nekuřáckých prostorách, např. v letadle, restauraci, kanceláři, atd.,
jste rozhodnut přestat kouřit a přechodné období si chcete ulehčit kouřením e-cigaret s postupně se snižujícím obsahem nikotinu až po náplně zcela beznikotinové.
Elektronická cigareta po sobě nezanechává žádné páchnoucí nedopalky, "kouř" z ní vycházející není kouřem skutečným, jde o páru obsahující nikotin. Její používání je jednoduché: je třeba pouze dobíjet baterie a vyměňovat či dokapávat patrony.
Přesto je třeba říci, že k přechodu z cigarety klasické na cigaretu elektronickou musí být jistá vnitřní motivace. Elektronická cigareta nemá a nikdy nebude mít stejně "hutný" kouř, jako má cigareta klasická... Právě proto, že dým nevzniká hořením a neobsahuje ony těžké látky, jako třeba dehet.
Zvyknete-li si však na ni a máte-li onu vnitřní motivaci, její výhody jsou nesporné. 

 

Finance

Každý, kdo uvažuje o pořízení elektronické cigarety, si jistě položí otázku , zda se mu její pořízení vyplatí i finančně, zda se nejedná o příliš vysokou investici ...? Odpověď je jednoduchá...čím silnější kuřák, tím dříve se mu tato investice vrátí.
Zkusme dva příklady na v historii nejdražší elektronickou cigaretu z naší nabídky:
 

Příklad 1:
Kouříte 1 krabičku cigaret denně, při ceně 60 Kč za krabičku. Měsíčně tak prokouříte 1.800,- Kč. Přechodem na e-cigaretu  investujete jednorázově 3.170,- Kč. Jednou za měsíc si pak dokoupíte 1x patrony za 160,- Kč a dokapáváte je e-liquidem za 370,- Kč , měsíční náklady tedy jsou 530,- Kč.
Měsíční úspora oproti klasickým cigaretám je v tomto případě 1.270,- Kč a návratnost prvotní investice za e-cigaretu je tedy již za necelé TŘI měsíce .

Příklad 2:
Kouříte 2 krabičky cigaret denně, při ceně 60 Kč za krabičku. Měsíčně tak prokouříte 3.600,- Kč. Přechodem na e-cigaretu  investujete jednorázově 3.170,- Kč. Jednou za měsíc si pak dokoupíte 2x patrony za 320,- Kč a 2x e-liquid za 740,- Kč, měsíční náklady tedy jsou 1.060,- Kč.
Měsíční úspora oproti klasickým cigaretám je v tomto případě 2.540,- Kč a návratnost prvotní investice za e-cigaretu je tedy již za měsíc a něco . 

 

Gold Drive, s.r.o.

V této zemi se zabýváme elektronickými cigaretami zdaleka nejdéle, od dubna 2007, kdy jsme dovezli první zásilku e-cigaret, jsme obsloužili více než 3000 zákazníků.
Mezi nimi jsou i takoví vyznavači kouře, jako Jiří Bartoška, Oldřich Kaiser, Chantal Poulain, Marta Kubišová, Petr Spálený, Jan Kraus a další.
Zpopularizovali jsme elektronickou cigaretu a postarali se, aby se dostala do širšího povědomí, otevřeli kamenný obchod, aby mohli zájemci e-cigarety ochutnat.

Gold Drive, s.r.o. se nezabývá jinou činností než elektronickými cigaretami. Vlastně kvůli e-cigaretám vznikl, oddělil se z firmy Golf Drive, s.r.o. Neprodáváme současně podložky pod myši, počítačové stolky, neprovozujeme restauraci ani bazar...zabýváme se pouze a jedině elektronickými cigaretami.

Se všemi dodavateli máme podepsány dlouhodobé smlouvy a tak koupí e-cigarety od nás si zároveň kupujete jistotu, že pro daný typ budou vždy náhradní díly i náplně. Dokonce i nejméně rok poté, co by se ten který typ přestal vyrábět. Tato podmínka je nezbytnou součástí smlouvy s každým z našich dodavatelů.
Koupí elektronické cigarety od nás si zároveň kupujete jistotu, že zde budeme i za rok, za dva, že nepřesedláme na jiný sortiment, ukáže-li se výhodnějším. Kupujete si jistotu, že jakákoli vaše reklamace, jakýkoli problém s e-cigaretou, bude co nejrychleji a bez byrokratických průtahů vyřízen. Kupujete si i jistotu, že vždy budete mít to nejlepší, co je v danou chvíli na trhu k mání... 

 

Historie

Kdo vymyslel elektronickou cigaretu? Číňané.
Velká země s velkými možnostmi. Jakmile bylo rozhodnuto, že se letní olympijské hry 2008 budou konat v Číně, všechny síly této země se upřely k zajištění jejich hladkého a nanejvýš působivého průběhu.
Jedním z mnoha vedlejších efektů byla snaha o vybudování obrazu ekologicky se chovající moderní země, pečující o blaho a zdraví svých občanů. Obrovské množství vajglů, odhozených miliony čínských kuřáků, do tohoto obrazu nezapadalo a tak jedním z vládních úkolů bylo vymyslet, jak tyto tuny nedopalků dostat z ulic čínských měst. Výsledkem byl vynález elektronické cigarety, která byla patentována v roce 2005, ve výrobě je od podzimu 2006. Kouření již léta v myslích západního světa do obrazu moderní společnosti nezapadá, elektronická cigareta však do našeho technického světa vklouzla naprosto hladce.

 

Internet

Internet nepochybně nejvíce přispěl k rychlé popularizaci elektronických cigaret. Tento internetový e-shop vznikl v červnu roku 2007 jako vůbec první internetový obchod s elektronickými cigaretami v ČR a jeden z prvních v rámci celého světa. Neustále se snažíme o jeho vylepšování a aktualizaci. Kromě těchto stránek na www.e-cig.cz provozujeme ještě další web s e-shopem na www.elektronickacigareta.cz.  Pracujeme i na dalších internetových projektech v souvislosti s elektronickou cigaretou a postupně Vás o nich budeme informovat. Máte-li jakékoli připomínky či nápady k našim webovým stránkám, neváhejte nás s nimi seznámit.

 

Jednotlivé typy

Doba, kdy na trhu byly dva, tři typy elektronických cigaret je dávno pryč. Přibylo výrobců i designů elektronických cigaret. Elektronické cigarety se prodávají v provedeních od dýmek, přes nejrůznější barevné designy až po elektronickou cigaretu na jedno použití. Vybrat si může skutečně každý - od nejsilnějšího kuřáka, až dámu, která chce mít elektronickou cigaretu i jako elegantní doplněk.
Bohužel, šíře nabídky vnesla, za vydatné pomoci některých nově vzniklých prodejců, i zmatek do názvosloví v sortimentu. Předhánění se v počtu G je vskutku unikát českých prodejců....tento nesmysl byste jinde ve světě těžko hledali. Buďte obezřetní při výběru a vyžadujte od prodejce typové označení daného modelu. Označení typu 5G, 6G a podobně je naprostý nesmysl. Více najdete v článku " Na co si dát pozor ".

 

 

Kouř

Ano, takto vypadá kouř z elektronické cigarety. Na rozdíl od cigarety klasické však neobsahuje škodlivé látky, vznikající spalováním a hořením tabáku a papírku. Škodlivost kouře z klasických cigaret je všeobecně známá, kouř z ní těchto škodlivých látek obsahuje více než 4000 druhů !!! Mezi nejškodlivější patří především dehet, který se usazuje na plicích, oxid uhelnatý, formaldehyd.Více si o složení kouře z cigaret a jeho škodlivosti můžete přečíct ZDE .
Kouř, který vidíte na snímku, tyto látky neobsahuje, nezapáchá, neobtěžuje nekuřáky, nenačichnou po něm záclony ani oblečení. Jedná se o syntetickou páru, aromatizovanou tak, aby chuťově co nejvíce připomínala kouř z klasické cigarety.
Věřili byste, že slečna na snímku patří mezi militantní nekuřáky...?

 
 

Liquid

Liquid je anglický výraz pro "tekutinu ". E-liquid je pak zažitý a ustálený výraz pro roztok , ze kterého se v atomizeru elektronické cigarety tvoří dým. Liquidem je nasáklá vatička v patroně elektronické cigarety, případně je dodáván samostatně v lahvičkách ( viz snímek) k dokapávání již použitých či vyschlých patron. Toto dokapávání pak výrazně e-kouření zlevňuje ... lahvička o obsahu 10 ml, za cenu 370,- Kč, vydrží průměrnému e-kuřákovi minimálně měsíc.
Asi nejdiskutovanější látkou, které e-liquid obsahuje cca 60 %, je propylenglykol. Jedná se o organickou sloučeninu, běžně používanou v potravinářství a v e-liquidu zajišťuje dvě funkce - propylenglykol je jednak důležitý pro tvorbu dýmu a jednak rozpouští a váže na sebe nikotin. Veškeré informace o propylenglykolu si můžete přečíst ZDE .V poslední době se na trhu objevily i e-liquidy bez propylenglykolu, jeho absence je však na úkor dýmavosti.
Liquidy se vyrábějí v 5 intenzitách obsahu nikotinu ( Extra High, High, Medium, Low, Non-Nikotin ) a také v řadě příchutí, mnohdy velmi exotických ( např. žen-šen ). K dostání jsou již i liquidy s obsahem vitamínů.
V naší nabídce naleznete e-liquidy od dvou výrobců - Royal Smokers v plastových lahvičkách a E-Cig ve skleněných lahvičkách s kapátkem.

  
 

Media

Media měla zásadní vliv na rozšíření elektronických cigaret. Když jsme v květnu 2007 dovezli první dodávku e-cigaret, ocitli jsme se v situaci, kdy jsme měli plný sklad zboží, které však nikdo neznal. Neměli jsme k dispozici miliony na plošnou reklamní kampaň a tak jsme zvolili nejlevnější formu reklamy . Vydali jsme tiskovou zprávu o tom, že elektronické cigarety se začaly dovážet do ČR., kterou jsme rozeslali do cca 200 redakcí novin, od celoplošných po regionální. Výsledek této prezentace nás samotné překvapil...již v průběhu několika dní nám volali novináři se žádostmi o podrobnější informace , objevily se články v novinách i na internetu, televize Nova prezentovala elektronické cigarety ve Snídani s Novou, Česká televize přijela natočit reportáž o elektronických cigaretách. Měli jsme trochu štěstí v tom, že to bylo v době, kdy jedním z nosných témat mediálních diskusí byly protikuřácké zákony. Návštěvnost našich webových stránek raketově rostla , stejně tak objednávky elektronických cigaret.
S nostalgií ve firmě vzpomínáme na tyto pionýrské doby...  Za uplynulé  roky se mnohé změnilo, již každý kuřák alespoň slyšel o tom, že existuje elektronická cigareta, poskytování informací novinářům se nám již stalo téměř rutinou. Jsme však hrdí na to, že jsme to byli my, kdo dokázal elektronickou cigaretu v České republice zavést a dostat do povědomí kuřáků.  

 
 

Nabíjení baterií

Všechny baterie elektronických cigaret ( s výjimkou jednorázových ) jsou dobíjecí. I v této oblasti došlo k pokroku...zatímco dobíjení prvních typů baterií do elektronických cigaret trvalo až 12 hodin a muselo se hlídat případné přebití baterie, dnes dobíjení trvá cca 3-5 hodin a je používána technologie SQ ( Smart Quality ), která sama pohlídá, aby nedošlo k přebití baterie.
Baterie se dají dobíjet z klasické zásuvky 220 V, ze zapalovače v automobilu, z USB konektoru u počítače, dokonce se objevily již i solární nabíječky.
Chcete-li, aby Vám baterie vydržela co nejdéle, je potřeba pohlídat si jediné - NEVYBÍJET BATERII NA DORAZ !!! Začne-li dioda ve špičce e-cigarety blikat, dejte ji dobít. Totální vybití baterie rychle snižuje její kapacitu !
 

 

Oxid uhelnatý 

Je to značně jedovatý plyn, vznikající spalováním uhlíku. Jeho škodlivost při kouření klasických cigaret spočívá v tom, že znemožňuje přenos kyslíku z plic do tkání . Jeho vazba na hemoglobin je přibližně 200 x větší mež kyslíku a proto jeho odstranění z krve trvá dlouhou dobu.
Více se o vlastnostech a působení oxidu uhelnatého můžete dozvědět ZDE .
Elektronické cigarety, na rozdíl od cigaret klasických, oxid uhelnatý NEPRODUKUJÍ !!! 


 

Patrony do elektronických cigaret

Patrona do elektronické cigarety je uložena v náústku a spolu s ním se i vyměňuje. Je to plastová kapsle, naplněná savou buničinou a nasáklá e-liquidem. Pro správnou tvorbu dýmu je nutné, aby spodní část atomizeru byla do kapsle zabořena, měla přímý kontakt s buničinou v kapsli a aby tedy mohl být e-liquid nasáván do atomizeru. Stává se, že buničina v kapsli je příliš stlačena, nepřiléhá k atomizeru a ten nemůže produkovat dým. Dýmá-li Vám tedy Vaše elektronická cigareta nedostatečně, vytlačte např. pomocí špendlíku kapsli z náústku a zkontrolujte ji, případně buničinu uvnitř načechrejte.
Patrony do elektronických cigaret se vyrábějí několika intemzitách obsahu nikotinu a v mnoha příchutích. Bohužel nejsou univerzální pro všechny typy e-cigaret, pro každý model je tedy nutno používat příslušné patrony. Dodávány jsou v krabičkách o pěti kusech, jedna patrona nahradí, dle typu, 6 - 20 cigaret klasických. Každou již poižitou patronu lze cca 6x dokapat e-liquidem.

 

 

Quit smoking

Quit smoking je anglický výraz pro přestat kouřit. Každý kuřák, který se někdy pokoušel přestat ví, jak je to těžké. Elektronická cigareta může ke splnění tohoto předsevzetí pomoci. Není samospasitelná, neodnaučí Vás kouřit sama o sobě...ale je-li pevná vůle přestat, pak je to neocenitelný pomocník pro překonání nutkání zapálit si klasickou cigaretu.
Všechny ostatní pomůcky, které Vám mají pomoci přestat ( náplasti, žvýkačky, inhalátory ) dodají do těla spolehlivě nikotin. Ale pouze elektronická cigareta dodá i možnost zachovat rituálky s kouřením spojené.Můžete si tak šlukovat dle libosti u kávy, piva či při práci na PC , aniž by to někomu vadilo, aniž byste spolu s nikotinem šlukovali i zdraví škodlivé látky.
Chcete-li opravdu přestat kouřit a jde-li u Vás o fyzickou závislost na nikotinu, pak lze v odvykací kůře využít odstupňování intenzity nikotinu v patronách a liquidech. Své odvykání začnete na nejsilnějších intenzitách nikotinu ( Extra High, High ), postupně dávky nikotinu snižujete a po čase můžete vesele bafat již zcela neškodný dým bez nikotinu ( Non-Nicotin ). Na chuti dýmu rozdíl hladiny nikotinu nepoznáte.

 

 

Rady a porady

Tento odstavec bude krátký...Brzy na tomto webu zprovozníme samostatnou a podrobnou sekci FAQ, kde najdete odpovědi na většinu otázek, spojených s elektronickými cigaretami. Na námi založeném a provozovaném internetovém diskuzním fóru pro e-kuřáky funguje Poradna lékaře, v níž můžete pokládat dotazy a konzultovat odborné problémy přímo s lékařem. Tedy...s lékařkou.